Press "Enter" to skip to content

عملیات اجرایی ساختمان اداری فدراسیون فوتبال افتتاح شد

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا عملیات اجرایی ساختمان اداری فدراسیون فوتبال ایران را افتتاح کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: