Press "Enter" to skip to content

نرخ ویزیت سلیقه ای در مطب ها/تعرفه هایی که رعایت نمی شود

نرخ ویزیت بیماران در مطب ها، یکی از مشکلات و چالش های مردم در مواجهه با پزشکان است. در حالی که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، قدرت چندانی برای نظارت بر تعرفه ها در مطب ها ندارند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: