Press "Enter" to skip to content

چرا برخی رژیم‌های غذایی اثربخش نیستند؟

داشتن عادات غذایی خوب به منزله گرفتن رژیم غذایی نیست؛ در واقع، مطالعات نشان داده‌اند که رژیم‌های غذایی معمولا نه تنها کارساز نبوده، بلکه دارای اثرات معکوس نیز هستند و در فاصله زمانی کوتاه، وزن رژیم گیرنده به مقداری بیش از زمان شروع رژیم غذایی، باز می‌گردد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: